Tomatoes grown with renewable energy

DE VLEESTOMATENSPECIALIST


Met ruim 15 ha kassen en een sorteerlocatie in Bleiswijk hebben wij bij A&G van den Bosch ons volledig gespecialiseerd in de productie, het sorteren en verpakken van vleestomaten. Van februari tot december leveren we vleestomaten in elke gewenste verpakking, in elk te bedenken mm- of gewichtssortering, per stuk en/of op gewicht van extra groen tot prachtig rood, waar en wanneer u maar wilt.

Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel! Wij werken vanuit een lange termijn visie waarin we op een nieuwe en duurzame manier tomaten telen om onze invloed op het milieu te minimaliseren. In een omgeving waarin onze klanten, leveranciers, medewerkers en de consument centraal staan willen wij door middel van duurzame innovatie meewerken aan een betere toekomst.

Onze bedrijven voldoen aan GlobalGap, UK-standard en Nurture (voorheen Nature's Choise), zodat kwaliteit, hygiëne en voedselveiligheid gewaarborgd zijn. Ons beleid is erop gericht om iedere klant van groot tot klein, waar ook ter wereld de juiste vleestomaat te kunnen beleveren. Alle verkoop gaat via onze afzetcoöperatie The Greenery.

TEELT


teelt 01Bij de teelt van vleestomaten spelen veel verschillende factoren een belangrijke rol. Met mensen en techniek wordt geprobeerd de groei- en bloeiomstandigheden te optimaliseren.

Het klimaat in de kas wordt gestuurd met een klimaatcomputer. Aan de buitenkant van de kas bevindt zich een meteostation welke de temperatuur, de windsnelheid, de windrichting, de vochtigheid en de zonnestraling registreert.

De voelers binnen de kas registreren de binnentemperatuur, de relatieve vochtigheid, en de zonnestraling. Al deze gegevens worden opgeslagen in de klimaatcomputer.

Belangrijk hierbij is dat elke plant een eigen optimum klimaat heeft. Alle vruchtgroenten hebben het graag warm, maar de komkommer bv. wil meer warmte en kan een hogere vochtigheid verdragen dan de tomaat.

Een optimum klimaatinstelling moet worden opgegeven in de computer, deze zorgt dan voor het gewenste klimaat door de verwarming te regelen, de ramen open of dicht te draaien.

De klimaatcomputer heeft een ingebouwd alarmsysteem. Telkens als de parameter te sterk afwijkt van de ingestelde waarde, slaat een geluidsalarm aan dat op de problemen attendeert. Een heel eigen aspect van de kas is het multifunctionele gebruik van de verwarmingsbuizen, die per twee in het gangpad tussen de planten gelegd worden. Hierover kunnen eventueel elektrisch aangedreven karren rijden, wat de arbeid een stuk lichter maakt. De verwarming kan ook gebruikt worden om preventief op te treden tegen ziektes: de warme bewegende lucht is immers de beste preventie tegen schimmels in de kas en op de planten.

Lees meer...

AARDWARMTE


aardwarmte 01Het principe van aardwarmte is eenvoudig. De aarde is in de kern zeer heet, hoe dieper je de grond in gaat, hoe warmer het wordt. Uit een zandsteen op 1700 meter diepte wordt warm water uit het watervoerende pakket gepompt. Via een warmtewisselaar wordt de warmte overgebracht op het verwarmingswater van de kas. Het koude water uit de warmtewisselaar wordt de retourbron ingepompt.

Er zijn twee bronnen geboord naar de zandsteen op 1700 m diepte, 1200 m uit elkaar. In deze watervoerende zandsteen bevindt zich water met een constante temperatuur van 60 graden Celsius. Aan de onderkant van de bronnen zitten grote filters die water door kunnen laten. Het water uit de zandsteen komt in 'rusttoestand' de buis in en omhoog tot zo'n 30 meter onder het aardoppervlak. De waterkolom die dan in de buis staat, zorgt ervoor dat de druk op 1700 m diepte in de buis hetzelfde is als buiten de buis en dus stopt het water met stromen.

In de productiebuis is op 350 m diepte een pomp aangebracht die het water vanaf die hoogte omhoog pompt. Hierdoor wordt de druk onderin de buis lager en stroomt het warme water vanzelf door de zeef
de buis in. Door het afgekoelde water in de retourbron te pompen, wordt onderin die buis de druk binnen de zeef groter dan erbuiten en stroomt het water de zandlaag weer in.

Lees meer...

LOCATIE


geschiedenis 01A&G van den Bosch is met ruim 15 hectare kas en een sorteerschuur gevestigd in Bleiswijk.

Hieronder vindt u meer informatie over de locatie.

Lees meer...

HET TEAM VAN A&G VAN DEN BOSCH


medewerkers 01A&G van den Bosch heeft een grote groep vaste medewerkers. Deze groep vormt de basis van het bedrijf en zijn heel belangrijk voor A&G van den Bosch. Deze medewerkers werken in vaste teams verdeeld over de drie locaties.

Om pieken in de arbeidsbehoefte op te vangen werken wij verder met seizoenskrachten. Daarnaast werkt natuurlijk ook de directie dagelijks in het bedrijf.

Lees meer...